شبحی در آیینه خانه

رمان شبحی در آیینه خانه و بازخوانی یک عشق کهنه

خلاصه ای از رمان شبحی در آیینه خانه    شبحی در آیینه خانه توسط امید جهانمرد منتشر گردیده است. راوی این داستان نویسنده ای است که همراه با زن و برادر زنش میرزااوف زندگی می کند. نویسنده خیلی زود توسط بازپرس به اتهام قتل میرزااوف بازجوئی می شود. مردی جادویی به نویسنده وعده می دهد که […]

Scroll to top