رمان دختر قطار دوشنبه و روایت سه عاشقانه

بازخوانی داستان بلند دختر قطار دوشنبه  استاد ادبیات و زبان فارسی دانشگاهی یک روز صبح  با بیدار شدن از خواب در می یابد که همسرش او را ترک کرده است. داستان با فلاش بک استاد به گذشته خود ادامه می یابد. راوی در جستجوی همسر فعلی خود منیره گذشته را تا بُن جان می کاود. […]

رمان شبحی در آیینه خانه و بازخوانی یک عشق کهنه

خلاصه ای از رمان شبحی در آیینه خانه    شبحی در آیینه خانه توسط امید جهانمرد منتشر گردیده است. راوی این داستان نویسنده ای است که همراه با زن و برادر زنش میرزااوف زندگی می کند. نویسنده خیلی زود توسط بازپرس به اتهام قتل میرزااوف بازجوئی می شود. مردی جادویی به نویسنده وعده می دهد که […]

Scroll to top