امید جهانمرد

امید جهانمرد  متولد بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت خورشیدی است؛ این مولف اصفهانی صاحب آثار مختلف در حوزه ادبیات داستانی و نقد می باشد.  

دختر قطار دوشنبه ( منیرا ) ، گربه وان، شبحی در آیینه خانه و از بوف کور تا هزار دستان از جمله تالیفات وی به شمار می آیند.

آثار داستانی و رمانی وی عمدتاً بر پایه نظریه فروید مبتنی بر اصالت رویا و متعلق به طیف گسترده ی مکتب سورئالیست می باشد.

آثار امید جهانمرد

دختر قطار دوشنبه ( منیرا ) ، گربه وان، شبحی در آیینه خانه و از بوف کور تا هزار دستان از جمله تالیفات امید جهانمرد به شمار می آیند.

خواننده های من چه می گویند؟!

هنری هنر است و هنرمندی هنرمند که جای در دل مردم داشته باشد.

به زودی این بخش راه اندازی می شود.

خواننده اثر

خواننده رمان شبحی در آیینه خانه

به زودی این بخش راه اندازی می شود.

خواننده اثر

خواننده رمان دختر قطار دوشنبه

0
کتاب منتشر شده
0
سابقه نویسندگی
0
کتاب فروخته
0
جوایز

درباره نویسنده از زبان خودش

متولد بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت خورشیدی می باشم. مولف و صاحب آثار مختلف در حوزه ادبیات داستانی و نقد می باشم. امیدوارم توفیق ارتباط با خواننده را پیدا کنم.

وب سایت رسمی امید جهانمرد

خانه ی بی کتاب همانند یک جسم بدون روح است

متولد بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت خورشیدی می باشم. مولف و صاحب آثار مختلف در حوزه ادبیات داستانی و نقد می باشم. امیدوارم توفیق ارتباط با خواننده را پیدا کنم.

نویسنده وقتی بدر رسالت خود توفیق می یابد که صدای یک حلقوم بریده شده باشد. هدف داستان نویس ایجاد تفنن و وقت گذرانی نمی باشد. برای من که هیچ وقت اینطور نبوده است.

امید جهانمرد

شهریور یکهزار و سیصد و نود و نه خورشیدی اصفهان

راه های تماس با امید جهانمرد

Scroll to top